ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Για κρατήσεις/πληροφορίες παρακαλούμε αποτείνεσθε στο τηλέφωνο:

7777 8050

ή

22 713 760, μεταξύ των ωρών 09.00 - 13.00 και 14.00 - 17.00, Δευτέρα - Παρασκευή

Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, ώρα 12:00, για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

KOT : +357 22691100


shortescapes@visitcyprus.com

www.cyprusshortescapes.com


Το πρόγραμμα, ετοίμασε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία
με τα ξενοδοχεία και εστιατόρια που αναφέρονται.

Παραγωγή: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φιλοτέχνηση: Oliver Creative Communications / Manolis Emmanouel
Φωτογραφίες: G. Bertolucci, A. Lorenzetto, St. Gerardi, M. Bassler, Φώτος Εμμανουήλ, CTO Wellness, Αρχείο ΚΟΤ


Xορηγός Eπικοινωνίας: