ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Για κρατήσεις/πληροφορίες παρακαλούμε αποτείνεστε στο τηλέφωνο:

7777 8050

ή

22 713 760, μεταξύ των ωρών 09.00 - 13.00 και 14.00 - 17.00, Δευτέρα - Παρασκευή

Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, ώρα 12:00, για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Υφυπουργείο Τουρισμού : +357 22691100


sundayescapes@visitcyprus.com

www.sundayescapes.com


Το πρόγραμμα ετοίμασε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Υφυπουργείο Τουρισμού) σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές που αναφέρονται.

Παραγωγή: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Υφυπουργείο Τουρισμού)
Φιλοτέχνηση: Αλέξης Σαββίδης
Φωτογραφίες: Αρχείο ΚΟΤ (Υφυπουργείο Τουρισμού), Ecophysis, Αλίκη Παναγή, Ναθαναήλ Ανδρέου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Arthur Weiffering, Michael Turtle, Marcus Bassler, Νίκος Λουκά, Χαράλαμπος Αρτέμης


Xορηγός Eπικοινωνίας: